சிந்திக்க வினாக்கள்-252

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                வளர்க மனித அறிவு

 

lotus

 சிந்திக்க வினாக்கள்-252

19-10-2017 – வியாழன்

 

எவையெல்லாம் இறைவழிபாடு என்று நீங்கள் கொண்டிருப்பது எவ்வாறு இறைவழிபாடாக அமைந்துள்ளது?

 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்