சிந்திக்க வினாக்கள்-251

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                வளர்க மனித அறிவு

 

lotus

 சிந்திக்க வினாக்கள்-251

18-10-2017 – புதன்

 எவையெல்லாம் இறைவழிபாடு?

 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                               வளர்க அறிவுச் செல்வம்