சிந்திக்க வினாக்கள்-249

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-249

                                          26-01-2017 – வியாழன்

 

மனிதர்களுக்கு உள்ளத்தில் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ கடவுள் மேல் விருப்பம் உண்டாவதற்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் காரணம் என்ன?

 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்