சிந்திக்க வினாக்கள்-248

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-248

    23-01-2017 – திங்கள்


சுவாமி விவேகானந்தர் கல்வியின் நான்கு தூண்களாக எவற்றை கூறுகிறார்? வேதாத்திரி மகரிஷி கூறும் கல்வியின் நான்கு அங்கங்களோடு அவை எவ்வாறு பொருந்துகின்றன? 

 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்