சிந்திக்க வினாக்கள்-246

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-246

    16-01-2017 – திங்கள்


தன்குறைகளை அறிவது ஞானமா?  எப்படி?”

 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்