சிந்திக்க வினாக்கள்-243

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-243

    05-01-2017 – வியாழன்

 சச்சிதானந்தம் என்கின்ற சொல்லின் உருவாக்கம் பற்றி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது என்ன?

   

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்