சிந்திக்க வினாக்கள்-235

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-235

08-12-2016 – வியாழன்

உயிருக்கு ஆதாயம் என்று எதனைக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்