சிந்திக்க வினாக்கள்-233

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

lotus

 

சிந்திக்க வினாக்கள்-233

01-12-2016 – வியாழன்

காமதேனு, கற்பகம், சிந்தாமணி ஆகிய மூன்றிற்கும் மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்