சிந்திக்க வினாக்கள்-231

வாழ்க மனித அறிவு               வளர்க மனித அறிவு

சிந்திக்க வினாக்கள்-231

24-11-2016 – வியாழன்

‘அளவு’, ‘முறை’ என்பது என்ன என்று வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்              வளர்க அறிவுச் செல்வம்