சிந்திக்க வினாக்கள்-230

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

சிந்திக்க வினாக்கள்-230

21-11-2016 – திங்கள்

‘உன் விதியை வகுப்பவன் நீயே’ என சுவாமி விவேகானந்தர் எவ்வாறு கூறுகிறார்? இதே உண்மையினை மகரிஷி அவர்கள் எவ்வாறு கூறுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்