சிந்திக்க வினாக்கள்-228

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

lotus

சிந்திக்க வினாக்கள்-228

14-11-2016 – திங்கள்

கடவுளுக்கும் கடமைக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? இரண்டும் ஒன்றா? எவ்வாறு?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்              வளர்க அறிவுச் செல்வம்