சிந்திக்க வினாக்கள்- 225

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

 

lotus03-11-2016 – புதன்.

இன்பமும் துன்பமும் வேறு வேறல்ல என்று எவ்வாறு கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்              வளர்க அறிவுச் செல்வம்