சிந்திக்க வினாக்கள்-224

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

 

lotus

31-10-2016 – வியாழன்

அறிவின் வறுமைகளை தக்க உதாரணங்களுடன் விளக்கவும்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்