சிந்திக்க வினாக்கள்- 222

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

 

24-10-2016 – திங்கள்.

மாயைப் பற்றி மகரிஷி அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்