சிந்திக்க வினாக்கள்-220

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

 

17-10-2016 – திங்கள்

இயற்கையின் சிறப்பே எண்ணம் என்று எவ்வாறு கூறுகிறார்கள் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்