சிந்திக்க வினாக்கள்-218

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

10-10-2016 – திங்கள்.

“தெளிவே ஞானம்” என்று வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் இயற்றியுள்ள கவி என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்