சிந்திக்க வினாக்கள்-212

வாழ்க மனித அறிவு               வளர்க மனித அறிவு

 

19-09-2016 – திங்கள்.

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே.

————————-   உணர்ச்சிகளும் அதில்    ————–    விடப்பட்ட உணர்ச்சிகளும் இன்பம் என்று  சொல்லலாம்.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்