சிந்திக்க வினாக்கள்-209

வாழ்க மனித அறிவு         வளர்க மனித அறிவு

 

08-09-2016 – வியாழன்

‘பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும்’ என்பதன் ஆழ்ந்த, விரிந்த பொருள் என்ன? எவ்வாறு அது பண்பாட்டை உயர்த்தக் கூடியது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்