சிந்திக்க வினாக்கள்-208

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

 

05-09-2016 – திங்கள்.

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே.

எப்போதும் ————- சிந்தித்து ஆற்றும் செயல்களினால் —- ——— தீமையும் தடுக்கப்படும்.      ———-    இனிமையாக இருக்கும்.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளர்க அறிவுச் செல்வம்