சிந்திக்க வினாக்கள்-206

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

29-08-2016 – திங்கள்

(அ) அலட்சியம் என்பது என்ன?
(ஆ) அலட்சியம் எதனுடைய குறைபாடு?
(இ) அப்படியானால் அலட்சியம் உள்ளவனுக்கு இறை அருள் கிட்டுமா?
(ஈ) அலட்சியத்தால் வரும் விளைவை அறிந்தும் மனிதன் ஏன் அலட்சியமாக உள்ளான்?
(உ) அலட்சியத்தை சமுதாயத்தில் போக்க முடியாதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம் வளர்க அறிவுச் செல்வம்