சிந்திக்க வினாக்கள்-204

வாழ்க மனித அறிவு           வளர்க மனித அறிவு

 

22-08-2016 – திங்கள்

வாழ்வின் நோக்கத்தை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது? எல்லோராலும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம