சிந்திக்க வினாக்கள்–203

வாழ்க மனித அறிவு                      வளர்க மனித அறிவு

18-08-2016 – வியாழன்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே.

—————-               ——————  சிவனைக் காணும் வழியே சிறந்த இறைஉணர்வு ஆகும்.   இயற்கையின்      ———————-     உணர்ந்து கொள்வது  ——————-    ———–       எனப்படுகின்றது.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்