சிந்திக்க வினாக்கள்-194

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

14-07-2016 – வியாழன்

எவ்வாறு மனிதனுக்கு வேண்டா அறுகுணங்கள் வந்துள்ளன? ஒவ்வொன்றிற்கும் காரணத்தைக் கண்டுபிடித்து தெளிவு பெறவும். வாழ்க வளமுடன்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளர்க அறிவுச் செல்வம்

அறிவிப்பு  

 08-07-2016-வெள்ளி

வாழ்க வளமுடன்.

                   செவ்வாய்க் கிழமைகளில் சத்சங்க நிகழ்வு இல்லையாயினும், வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை(19-07-2016) குருபூர்ணிமா தினமாதலால், அன்று சிறப்பு அறிவிற்கு விருந்திற்காக சத்சங்கத்தில் கூடி எல்லா அருளாளர்களின் அருளாசிகளைப் பெறுவோம்.

வாழ்க வளமுடன்.

www.prosperspiritually.com

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்
உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய, ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில் பதிவு செய்யவும்.   click here…..

நன்றி,
வாழ்க வளமுடன்