சிந்திக்க வினாக்கள்-193

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

11-07-2016 – திங்கள்

தன்முனைப்பு பற்றி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது
(அ) விஞ்ஞானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதா?
(ஆ) அறிவு பூர்வமானதா?
(இ) ஆன்மீகக் கருத்தாக உள்ளதா?
(ஈ) எதார்த்தத்தைக் கூறுவதாக உள்ளதா?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்

அறிவிப்பு  

 08-07-2016-வெள்ளி

வாழ்க வளமுடன்.

                   செவ்வாய்க் கிழமைகளில் சத்சங்க நிகழ்வு இல்லையாயினும், வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை(19-07-2016) குருபூர்ணிமா தினமாதலால், அன்று சிறப்பு அறிவிற்கு விருந்திற்காக சத்சங்கத்தில் கூடி எல்லா அருளாளர்களின் அருளாசிகளைப் பெறுவோம்.

வாழ்க வளமுடன்.

www.prosperspiritually.com

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்
உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய, ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில் பதிவு செய்யவும்.
நன்றி,
வாழ்க வளமுடன்