சிந்திக்க வினாக்கள்- 19

வாழ்க மனித அறிவு.                             வளர்க மனித அறிவு

11-12-2014

இறை வேறு, இயற்கை வேறா? உங்கள் விடைக்குக் காரணம் கூறவும்.

இதற்கான விடையை எழுதிப் பாருங்களேன்.    வாழ்கவளமுடன்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்.                                                                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்