சிந்திக்க வினாக்கள்-189

வாழ்க மனித அறிவு               வளர்க மனித அறிவு

 

27-06-2016 – திங்கள்

பெரிய புராணத்தில் வரும் “ஓடும் செம்பொன்னும் ஒக்கவே நோக்குவர்” என்பதற்கு மகரஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்