சிந்திக்க வினாக்கள்-187

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

20-06-2016 – திங்கள்

இயற்கையின்/இறையின் அருள் பற்றி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவதென்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்