சிந்திக்க வினாக்கள்-184

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

 

09-06-2016 – வியாழன்

அலட்சியத்தைப் பற்றி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்