சிந்திக்க வினாக்கள்-179

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

23-05-2016 – திங்கள்

மனிதர்களுக்கு உள்ளத்தில் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ கடவுள் மேல் விருப்பம் உண்டாவதற்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் காரணம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்