சிந்திக்க வினாக்கள்-178

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

19-05-2016 – வியாழன்

அறிவிற்கு மேன்மை நிலை என்றும், உண்மை நிலை என்றும் எதனைக் குறிப்பிடுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்