சிந்திக்க வினாக்கள்-177

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

                                          16-05-2016 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.

——– நிலை உணர்வும், அதில் அடங்கி ————– நிலைபெறும் பேறும்
கிடைக்காதபோது, அறிவு ——— , ———  என்னும் ————-  உணர்ச்சிவயமாகி ———-  மூலமே அளவு ———– கடந்து செயல்புரிந்து துன்பங்களையும், சிக்கல்களையும் பெருக்கிக்கொள்ளும்.

                                                                . . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்