சிந்திக்க வினாக்கள்-176

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

12-05-2016 – வியாழன்

பேரின்பம் எது என்று கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்? அவ்வாறே அன்றாட வாழ்வில் நொடிக்கு நொடி பேரின்பத்தை அனுபவிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்            வளர்க அறிவுச் செல்வம்