சிந்திக்க வினாக்கள்-172

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

28-04-2016 – வியாழன்

அமைதி இருக்கும் இடத்தில்தான் இறைவன் அருள் இருக்கும் எனப்படுகின்றது. இது எவ்வாறு?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்