சிந்திக்க வினாக்கள்-170

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

21-04-2016 – வியாழன்

விளங்காதது ஏன்?

மூன்றாம் பிறைச்சந்திரனை காண்பதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்படும் வித்தியாசங்களை  உதாரணமாகக் காட்டி எதனை நமக்குச் சொல்கிறார்?

 

 

                 வாழ்க அறிவுச் செல்வம்            வளர்க அறிவுச் செல்வம்