சிந்திக்க வினாக்கள்- 17

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                             வளர்க மனித அறிவு

 

28-11-2014

இறை ஏன் நேரிடையாக மனிதனாக தன்மாற்றம் அடைந்திருக்கக் கூடாது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                             வளா்க அறிவுச் செல்வம்