சிந்திக்க வினாக்கள்-164

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

31-03-2016 – வியாழன்

சத்சங்கத்தின் அவசியத்தைப்பற்றி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவது என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்