சிந்திக்க வினாக்கள்-163

 

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

27-03-2016 – திங்கள்.

கோடிட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.

எண்ணம், சொல், செயலில் எழும் ———————;
உண்மையில் ——–மே உண்டெனில் —————— .

….. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்

அறிவிப்பு

வாழ்க வளமுடன்.

தங்கள் கருத்துக்களை தமிழில் தட்டச்சு செய்தனுப்புவதற்கான உதவித்துளிகள்.   Help tips to send feedback in Tamil, click here.