சிந்திக்க வினாக்கள்-161

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

 

21-03-2016 – திங்கள்.

‘எத்தகைய தடைகள் இருந்தாலும் மெய்ப்பொருளைக் கண்டே தீர்வேன்’ என ஆர்வத்துடன் கூறும் அழகணி சித்தரின் தடங்கல் அனுபவம் இறை உணர் ஆன்மீகப் பயிற்சியாளருக்கு ஏற்பட வேண்டியது அவசியமா? ‘இல்லை’ என்றாலும், ‘ஆம்’ என்றாலும் காரணம் கூறவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                 வளர்க அறிவுச் செல்வம்