சிந்திக்க வினாக்கள்- 16

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

 

 

                                                     27-11-2014

        பிறவியின் நோக்கம் என்ன என்று வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்  அறிந்து தான் அடைந்த பேரானந்த அனுபவங்களை,  இன்றைய சமுதாயச் சூழலுக்குப் பொருந்துமாறு, புரியுமாறு  எளிமையாகத் தன்னுடைய மாணவா்களுக்கு  எவ்வாறு கூறுகிறார்?

 

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்