சிந்திக்க வினாக்கள்-156

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

 

03-03-2016 – வியாழன்

 

 ————–       ———–      முரணானதைச் செய்யும்போது அதுவேதான்  கருமையத்தில்  ———–     ———–  வருகிறது. மீண்டும் அந்தப்பதிவைப்  போக்கத்தான்  ——————                  ———————–.

…. வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                               வளர்க அறிவுச் செல்வம்