சிந்திக்க வினாக்கள்-155

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

29-02-2016 – திங்கள்

 

தான் பண்பில்–குணத்தில் உயர்ந்து வருவதனை, எதைக் கொண்டு சரியாக, துல்லியமாக தானாகவே கண்டுபிடிக்க முடியும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்