சிந்திக்க வினாக்கள்-151

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

15-02-2016 – திங்கள்.

‘பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும்’ என்பதன் ஆழ்ந்த, விரிந்த பொருள் என்ன? எவ்வாறு அது பண்பாட்டை உயர்த்தக் கூடியது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்