சிந்திக்க வினாக்கள்-150

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

11-02-2016 – வியாழன்

சுருதி, யுக்தி, அனுபவம் பற்றி மகரிஷி அவர்கள் கூறுவதென்ன? எதற்காக இதனைக் கூறுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளர்க அறிவுச் செல்வம்