சிந்திக்க வினாக்கள்-149

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

08-02-2016 – திங்கள்

ஞானத்தை உருவாக்கும் தெளிவு என்று எதனைக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்