சிந்திக்க வினாக்கள்-148

வாழ்க மனித அறிவு                         வளர்க மனித அறிவு

 

04-02-2016 – வியாழன்

 

மகான் என்பவர் யார்? மகானாக்கும் நான்கு கேள்விகள் என்ன?   நான்கு கேள்விகளே போதுமானதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்