சிந்திக்க வினாக்கள் – 145

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

25-01-2016 – திங்கள்

பணிவின் பெருமையை மகரிஷி அவர்கள் எவ்வாறு கூறுகிறார்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்