சிந்திக்க வினாக்கள்-141

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

11-01-2016 – திங்கள்

இறையை விட வலிதானது எதேனும் உளதா?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                           வளர்க அறிவுச் செல்வம்

Posted in: