சிந்திக்க வினாக்கள்-14

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                     வளர்க மனித அறிவு

 

 

                                                   25-11-2014

   பாவம் புண்ணியம் என்பது மூடநம்பிக்கைகளா? அவை அறிவியல் இல்லையா? அறிவியல் என்றால் அந்த சொற்கள் என்ன?

 

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்