சிந்திக்க வினாக்கள்-137

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

28-12-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே!

தவறு செய்து கொண்டே இருப்பவன் ————- . அதைத் திருத்தம் செய்பவன் ———— . அந்த
திருத்தம் தான் ———— வந்து ———— தெரிகிறது.

 

… வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்