சிந்திக்க வினாக்கள்-133

வாழ்க மனித அறிவு              வளர்க மனித அறிவு

 

14-12-2015 – திங்கள்

வாழ்க வளமுடன். திருவேதாத்திரியம் ஞானத்தின் ஊற்றுக்கண் என தாங்கள் எவ்வாறு முடிவு செய்துள்ளீர்கள்/அறிந்திருக்கிறீா்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்